Menu

ความมุ่งหมายในการก่อตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ

จากหนังสือบันทึกเรื่อง “ ความมุ่งหมายในการก่อตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ ” ที่คณะผู้ก่อตั้งได้แก่ หลวงปริญญาโยควิบูลย์, พระอร่ามรณชิต, พระสงครามภักดี, พระยาอมรฤทธิธำรงและพระปวโรฬารวิทยา ได้เขียนเป็นบันทึกไว้สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร และผู้สนใจที่อยากทราบเท่านั้น แต่ไม่ประสงค์ให้ใช้สำหรับโฆษณาแก่มหาชน

อ่านทั้งหมด

รายชื่อหนังสือเก่าสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ

รายชื่อหนังสือสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ ท่านที่ต้องการอ่านขอรับได้ที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป 744 ซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

อ่านทั้งหมด
Showing all 7 results
  TOP